Πώς μπορεί η Μηχανική Μάθηση να χρησιμοποιηθεί για την προστασία της υποθαλάσσιας ζωής; Οι ωκεανοί είναι απέραντοι. Καλύπτουν πάνω από το 70% της επιφάνειας της Γης και το μέγεθος αυτό καθιστά το πρόβλημα της παρακολούθησης και της μέτρησης της ζωής κάτω από το νερό μια δύσκολη διαδικασία.

Οι νέες εξελίξεις στην δορυφορική παρακολούθηση, στα ανοιχτά δεδομένα και την μηχανική μάθηση μας επιτρέπουν να επεξεργαζόμαστε το πλήθος των δεδομένων που παράγονται. Και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή γι’ αυτές τις μεθόδους για την προστασία της υποθαλάσσιας ζωής, που στοιχίζεται με τους στόχους του ΟΗΕ για την βιώσιμη ανάπτυξη (SDG14).

Μερικές προκλήσεις στον χώρο:

  • Υπεραλιεία των παγκοσμίων αποθεμάτων σε παραπάνω από 90%, σύμφωνα με το FAO του ΟΗΕ.
  • Η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας επιτάχυνε την μείωση των κοραλλιογενών υφάλων που υποστηρίζουν τα περισσότερα θαλάσσια οικοσυστήματα ζωής.
  • Ποιος είναι ο αντίκτυπος της πλαστικής ρύπανσης στην ωκεάνια ζωή; Υποβοήθηση της δράσης μείωσης των πλαστικών απορριμμάτων [1, 2].

Βιβλιογραφία:

  1. Artificial intelligence takes on ocean trash: Cleaning up the world’s beaches with the help of data, Microsoft, April 17, 2019
  2. AI Used to Monitor Health of Coral Reefs and Detect Ocean Trash Pollution, Unite.AI, April 25, 2020

 

Δεδομένα & Πόροι

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας διαχειρίζεται πληθώρα δεδομένων που προέρχονται από τα διάφορα πληροφοριακά συστήματα των υπηρεσιών του και των γενικών γραμματειών.

Τράπεζα Ιδεών