Στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε τις διάφορες πηγές δεδομένων και τα πληροφοριακά συστήματα των διαφόρων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και άλλων φορέων που μπορούν να σας βοηθήσουν στην υλοποίηση των λύσεών σας.

Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων

Η σελίδα διαμορφώνεται από το Σύμβουλο της ΕΓΥ για το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων της χώρας. Θα περιλαμβάνει τα δεδομένα παρακολούθησης (raw data), αποτύπωση της κατάστασης (γεωχωρικά δεδομένα), πληροφορίες για το Εθνικό Δίκτυο, κλπ.

Φορέας: Ειδική Γραμματεία Υδάτων  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Πλημμύρες

Περιλαμβάνονται  οι πληροφορίες για την Οδηγία 2007/60/ΕΚ, για την εξέλιξη των δράσεων που αναλαμβάνονται για την εφαρμογή της στην Ελλάδα και την πορεία υλοποίησης των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας σε όλα τα Υδατικά Διαμερίσματα και Λεκάνες Απορροής Ποταμού της χώρας

Φορέας: Ειδική Γραμματεία Υδάτων  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής & Μετεοωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΤΥΜΠ)

Ο ιστόχωρος αυτός δίνει πρόσβαση σε υδρολογικά, μετεωρολογικά, υδρογεωλογικά και γεωγραφικά δεδομένα στην Ελλάδα, τα οποία προέρχονται από φορείς όπως το ΥΠΕΝ, η ΔΕΗ, η ΕΜΥ, το ΥΠΑΑΤ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Φορέας: Ειδική Γραμματεία Υδάτων  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών

Είναι η επίσημη σελίδα για τα Σχέδια Διαχείρισης και έχει αποσταλεί στην ΕΕ (WISE – Water Information System for Europe). Αναρτώνται τα κείμενα και τα Παραρτήματα των Σχεδίων Διαχείρισης, με τη δυνατότητα υποβολής σχολίων. Η σελίδα δε συντηρείται και πολύ συχνά δε λειτουργεί, γεγονός που έχει επισημανθεί και από την ΕΕ.

Φορέας: Ειδική Γραμματεία Υδάτων ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ετήσια Δασική Παραγωγή (2009-2018)

Παραγωγή Πρωτογενών Δασικών Προϊόντων από δημόσια δάση της χώρας

Φορέας: Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Δεδομένα Πλημμυρών

Πύλη αναφοράς για διάφορα μετεωρολογικά δεδομένα.

Φορέας: European Environment Agency ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας

Περιέχει στοιχεία υδροληψιών που περιλαμβάνουν χωρικά δεδομένα, ιδιοκτησιακό καθεστώς και καθεστώς χρήσης. Βρίσκεται σε καθεστώς δοκιμαστικής λειτουργίας, με στοιχεία των Διευθύνσεων Υδάτων που ενσωματώθηκαν στη βάση από την Ανάδοχο εταιρεία.

Φορέας: Ειδική Γραμματεία Υδάτων  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ακτές Κολύμβησης

Περιλαμβάνει Φορέα Διαχείρισης, πηγή χρηματοδότησης κατασκευής, ημερομηνία κατασκευής και έναρξη λειτουργίας, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, Πληθυσμό αιχμής (ΜΙΠ), παροχή, εισερχόμενα φορτία και αναλύσεις σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και την ΚΥΑ 5673/400/1997 βάσει των οποίων θεσπίστηκαν τα κριτήρια και οι απαιτήσεις συμμόρφωσης.

Φορέας: Ειδική Γραμματεία Υδάτων  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ανοιχτά δεδομένα

Διάφορα δεδομένα από φορείς του στενού και ευρύτερου τομέα από την ιστοσελίδα data.gov.gr στους τομείς:

Φορέας: data.gov.gr  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών

Στη Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΕΝ, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα απεικόνισης, εξέτασης και συνδυασμένης απόδοσης θεματικών επιπέδων (επιθεμάτων) σε διαθέσιμα γενικά υπόβαθρα. Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ορθή εφαρμογή της ταξινόμησης, σύνθεσης και απόδοσης των γεωχωρικών πληροφοριών πριν από τη δημοσιοποίησή τους. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζεται βέλτιστα η κατανόηση και η ερμηνεία των φαινομένων και παρέχεται το «εργαλείο» της χαρτογραφικής τεκμηρίωσης για το σχεδιασμό και τη χάραξη πολιτικών.

Φορέας: Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών/ΥΠΕΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών

Στη Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΕΝ, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα απεικόνισης, εξέτασης και συνδυασμένης απόδοσης θεματικών επιπέδων (επιθεμάτων) σε διαθέσιμα γενικά υπόβαθρα. Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ορθή εφαρμογή της ταξινόμησης, σύνθεσης και απόδοσης των γεωχωρικών πληροφοριών πριν από τη δημοσιοποίησή τους. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζεται βέλτιστα η κατανόηση και η ερμηνεία των φαινομένων και παρέχεται το «εργαλείο» της χαρτογραφικής τεκμηρίωσης για το σχεδιασμό και τη χάραξη πολιτικών.

Φορέας: International Union for Conservation of Nature and Natural Resources   ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ